فصلنامه حکمت اسلامی در پله 26

فصلنامه حکمت اسلامی در پله 26

بیست و ششمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی به صاحب‌امتیازی مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.
مؤلفه‌ها و شواهد تقریب در تفسیر الکاشف مغنیه در مجله پژوهشنامه قرآن و حدیث

مؤلفه‌ها و شواهد تقریب در تفسیر الکاشف مغنیه در مجله پژوهشنامه قرآن و حدیث

بیست و هفتمین شماره از مجله پژوهشنامه قرآن و حدیث، به صاحب‌امتیازی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران منتشر شد.
شماره 99 فصلنامه «نقد و نظر» منتشر شد

شماره 99 فصلنامه «نقد و نظر» منتشر شد

نود و نهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «نقد و نظر» به همت پژوهشکده فلسفه و کلام و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
نود و هفتمین شماره از فصلنامه «علوم حدیث» منتشر شد

نود و هفتمین شماره از فصلنامه «علوم حدیث» منتشر شد

نود و هفتمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث، ویژه پاییز 99 با 7 مقاله حدیثی منتشر شد.
فصلنامه مطالعات تفسیری در ایستگاه 44

فصلنامه مطالعات تفسیری در ایستگاه 44

چهل و چهارمین شماره از فصلنامه مطالعات تفسیری به صاحب امتیازی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها منتشر شد.
آخرین شماره «پژوهشنامه حقوق اسلامی» منتشر شد

آخرین شماره «پژوهشنامه حقوق اسلامی» منتشر شد

پنجاه و دومین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه حقوق اسلامی» روانه بازار نشر شد.
مطالعه تطبیقی «اعدام» در اسلام و یهود در فصلنامه «معرفت ادیان»

مطالعه تطبیقی «اعدام» در اسلام و یهود در فصلنامه «معرفت ادیان»

چهل و سومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «معرفت ادیان» با مجموعه مقالاتی از جمله «مطالعه تطبیقی «اعدام» در شریعت یهودی و اسلامی (در ترازوی حقوق کیفری نوین)» و «بررسی و نقد مبانی صلح جهانیِ آخرالزمان در مسیحیت صهیونیستی» روانه بازار نشر شد.
فصلنامه «روان‌شناسی و دین» در ایستگاه 51

فصلنامه «روان‌شناسی و دین» در ایستگاه 51

پنجاه و یکمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «روان‌شناسی و دین» روانه بازار نشر شد.
بررسی الگوپردازی مفهوم‌یابی از آیات قرآن کریم در فصلنامه «ذهن»

بررسی الگوپردازی مفهوم‌یابی از آیات قرآن کریم در فصلنامه «ذهن»

هشتاد و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «ذهن» با مقاله «الگوپردازی مفهوم‌یابی از آیات قرآن کریم با استفاده از دانش متن‎ کاوی رایانشی» روانه بازار نشر شد.
واکاوی کاربرد حدیث ثقلین در فهم قرآن در فصلنامه «سفینه»

واکاوی کاربرد حدیث ثقلین در فهم قرآن در فصلنامه «سفینه»

شصت و هشتمین شماره فصلنامه علمی ترویجی «سفینه» روانه بازار نشر شد.
1